لیست آزمون ها

شما در حال مشاهده لیست آزمون ها هستید.

روی آزمون مورد نظر خود کلیک کرده و به سئوالات با دقت پاسخ دهید.

آزمون پولسازی
لطفا به هر یک از سئوالات زیر از 1 تا 10 امتیاز دهید. برای دریافت نتیجه صحیح، لطفا با صداقت کامل به پرسش‌ها پاسخ دهید. در مورد هر سوال، آنچه اعتقاد واقعی شماست در نظر بگیرید. امتیاز 1 به معنی «تقریبا مخالفم» و امتیاز 10 به معنی «کاملا موافقم» می…